Tag Archives: upcoming

Nominarium (23.11.2023) Robert Słabczyński, Mikrotoponimia Beskidu Niskiego

23 listopada 2023 r., godz. 13:00 dr Robert Słabczyński (Uniwersytet Rzeszowski) Mikrotoponimia Beskidu Niskiego Celem referatu jest przedstawianie wyników badań nad mikrotoponimią południowo-wschodniej części  Beskidu Niskiego. Badaniami objęto dwadzieścia miejscowościz przygranicznej części powiatu krośnieńskiego, administracyjnie należących do gmin: Jaśliska, Dukla i Rymanów. Materiał onimiczny został zgromadzony podczas badań terenowych oraz na podstawie analizy materiałów kartograficznych,… Read More »