Nominarium (12.10.2023) Urszula Bijak, Onomastyka a społeczeństwo

By | 12 October 2023

12 października 2023 r., godz. 13:00

dr hab. Urszula Bijak, prof. IJP PAN

Onomastyka a społeczeństwo

Obchodzimy 50 rocznicę powstania Instytutu Języka Polskiego Polskiej Akademii Nauk, a także pół wieku badań onomastycznych prowadzonych w tym Instytucie. Z okazji poprzednich jubileuszy (35-lecia, 40-lecia) prezentowano dorobek naukowy Pracowni Onomastyki (dawniej Zakład Onomastyki Polskiej), plany na przyszłość, natomiast ten jubileuszowy referat dotyczył będzie działalności popularyzatorskiej i eksperckiej, która zajmuje w naszej pracy wprawdzie miejsce marginalne, ale jest odpowiedzią na zainteresowanie społeczne oraz wpływa na społeczeństwo i jego funkcjonowanie. Wystąpienie będzie się składało z trzech części, w których przedstawię: 1) wybrane zagadnienia z zakresu poradnictwa dla osób prywatnych, 2) opinie dla urzędów stanu cywilnego i innych gremiów, 3) działalność standaryzacyjną prowadzoną w centralnych komisjach nazewniczych.