Author Archives: PTO

Nominarium (23 V 2024): Katarzyna Sucharska, Onimiczna mozaika w Azeroth, czyli o nazwach postaci w grze World of Warcraft — rekonesans badawczy

Kiedy: 23 maja 2024 r. (czwartek), godz. 13:00Gdzie: Instytut Języka Polskiego PAN, Al. Mickiewicza 31, Kraków (+ transmisja na zoomie – szczegóły na dole strony) Dr Katarzyna Sucharska (Instytut Języka Polskiego PAN) Onimiczna mozaika w Azeroth, czyli o nazwach postaci w grze World of Warcraft — rekonesans badawczy Abstrakt: Wirtualna przestrzeń gry World of Warcraft… Read More »

Nominarium (29 II 2024): About the international onomastic project Your name is your history: Personal names as common cultural heritage of the V4 region

Justyna B. Walkowiak (Poland): Introduction of the participants of the project Mariann Slíz (Hungary): Introduction of the international project Žaneta Dvořáková (Czech Republic); Orsolya Hegedűs, Ján Bauko (Slovakia): An innovative online university course “Your name is your history: Personal names as common heritage of the V4 region” Małgorzata Rutkiewicz-Hanczewska, Justyna B. Walkowiak, Karolina Galewska (Poland);… Read More »

Nominarium (23.11.2023) Robert Słabczyński, Mikrotoponimia Beskidu Niskiego

23 listopada 2023 r., godz. 13:00 dr Robert Słabczyński (Uniwersytet Rzeszowski) Mikrotoponimia Beskidu Niskiego Celem referatu jest przedstawianie wyników badań nad mikrotoponimią południowo-wschodniej części  Beskidu Niskiego. Badaniami objęto dwadzieścia miejscowościz przygranicznej części powiatu krośnieńskiego, administracyjnie należących do gmin: Jaśliska, Dukla i Rymanów. Materiał onimiczny został zgromadzony podczas badań terenowych oraz na podstawie analizy materiałów kartograficznych,… Read More »

Nominarium (08.11.2023), Vadzim Shkliaryk, Stan badań nad mikrotoponimią na Białorusi

8 listopada 2023 r., godz. 13:00 dr Vadzim Shkliaryk Stan badań nad mikrotoponimią na Białorusi Dr Vadzim Shkliaryk, stypendysta programu NAWA „Polonista” w Instytucie Slawistyki PAN, wygłosi referat pt. „Stan badań nad mikrotoponimią na Białorusi: co zostało zrobione i co pozostaje do zrobienia”, w którym opowie o rozprawach doktorskich, w całości lub częściowo poświęconych białoruskiej… Read More »

Nominarium (12.10.2023) Urszula Bijak, Onomastyka a społeczeństwo

12 października 2023 r., godz. 13:00 dr hab. Urszula Bijak, prof. IJP PAN Onomastyka a społeczeństwo Obchodzimy 50 rocznicę powstania Instytutu Języka Polskiego Polskiej Akademii Nauk, a także pół wieku badań onomastycznych prowadzonych w tym Instytucie. Z okazji poprzednich jubileuszy (35-lecia, 40-lecia) prezentowano dorobek naukowy Pracowni Onomastyki (dawniej Zakład Onomastyki Polskiej), plany na przyszłość, natomiast… Read More »

Nomiarium (24.11.2022) Марія Редьква, Semantyczno-funkcjonalny system nazw osobowych oraz związanych z nimi nazw zwierząt i roślin w ukraińskich ludowych bajkach magicznych zapisanych w XIX – na pocz. XX wieku

24 listopada 2022 r., godz. 13:00 dr Марія Редьква Semantyczno-funkcjonalny system nazw osobowych oraz związanych z nimi nazw zwierząt i roślin w ukraińskich ludowych bajkach magicznych zapisanych w XIX – na pocz. XX wieku Abstrakt: Ukraińska bajka magiczna jest jednym z najstarszych gatunków folkloru, który odzwierciedla dawne kody i znaczenia kulturowe. Tekst bajki można odczytywać jako palimpsest:… Read More »

Nominarium (13.01.2022) / Piotr Stalmaszczyk: Nazwy własne: właściwości, funkcje i wiązki cech

13 stycznia 2022, godz. 15:00 (CET, Warsaw time) prof. dr hab. Piotr Stalmaszczyk, Zakład Językoznawstwa Angielskiego i Ogólnego, Uniwersytet Łódzki Nazwy własne: właściwości, funkcje i wiązki cech Nazwy własne stanowią współcześnie przedmiot analiz i debat w obrębie licznych dyscyplin: m.in. w językoznawstwie, logice, filozofii języka, literaturoznawstwie, antropologii kulturowej, translatoryce. Moje wystąpienie poświęcone będzie omówieniu wybranych… Read More »

Nominarium (28.10.2021) / Paweł Swoboda: Imiona się liczą. Czasowe i przestrzenne zróżnicowanie struktury ilościowej imiennictwa w Polsce

28.10.2021 r., 1:00 PM (CEST) dr Paweł Swoboda (Instytut Języka Polskiego PAN) Imiona się liczą. Czasowe i przestrzenne zróżnicowanie struktury ilościowej imiennictwa w Polsce Podczas prelekcji zostaną zaprezentowane badania nad imiennictwem polskim w ujęciu statystycznym i socjolingwistycznym, dotyczące zróżnicowania i zmienności struktury kwantytatywnej polskiego systemu imienniczego w kilku perspektywach czasowych i przestrzennych (regionalnych) w XX… Read More »

Nomiarium (30.09.2021) / Michał Orleański: Przemiany ustrojowe a nazewnictwo w miastach polskich w latach 1989-2017

30.09.2021, 13:00 CEST dr Michał Orleański Przemiany ustrojowe a nazewnictwo w miastach polskich w latach 1989-2017 Osoby zainteresowane udziałem w spotkaniu prosimy o wiadomość na adresnominarium.poltowonom@gmail.comLink do spotkania na platformie Zoom wyślemy w wiadomości zwrotnej. Zarys treści:  W ramach prelekcji przedstawione zostaną założenia metodologiczne oraz wyniki przeprowadzonego badania przemian nazewnictwa przestrzeni publicznej w polskich miastach w latach… Read More »

Nominarium (10.06.2021) / Wojciech Krukar: Wybrane zagadnienia łemkowskiej i bojkowskiej toponimii Beskidu Niskiego i Bieszczadów w świetle kartograficznej dokumentacji nazewnictwa

Outline:Podczas prelekcji omówione zostaną następujące zagadnienia:1. Społeczne uwarunkowania toponimii Beskidu Niskiego i Bieszczadów: regiony zamieszkane do końca II wojny światowej przez ludność łemkowską i bojkowską, później wysiedloną i rozproszoną na terenach Ukrainy i Polski północnej.2. Kartograficzna dokumentacja nazewnictwa: odszukiwanie dawnych mieszkańców i metodyka rekonstrukcji dawnego nazewnictwa (wywiady bezpośrednie, korespondencyjne, lokalizowanie nazw na mapach).3. Wyniki badań:… Read More »

Nominarium (15.04.2021) / Artur Rejter: Nazwy własne w piśmiennictwie średniowiecznym wobec obrazowości staropolszczyzny

15.04.2021, 10.00  prof. dr hab. Artur Rejter (Uniwersytet Śląski) Nazwy własne w piśmiennictwie średniowiecznym wobec obrazowości staropolszczyzny View the lecture: https://www.youtube.com/watch?v=XmPXJvl-5c8 Outline: Wystąpienie będzie dotyczyło możliwości wykorzystania instrumentarium onomastyki w badaniach nad obrazowością staropolszczyzny jako kategorią szerszą, obejmującą nie tylko obszar onimii, ale język i komunikację w ogóle. Złożoność nazwy własnej, jej konotacje semantyczne, potencjał aksjologiczny, liczne funkcje,… Read More »