Nomiarium (30.09.2021) / Michał Orleański: Przemiany ustrojowe a nazewnictwo w miastach polskich w latach 1989-2017

By | 29 September 2021

30.09.2021, 13:00 CEST

dr Michał Orleański

Przemiany ustrojowe a nazewnictwo w miastach polskich w latach 1989-2017

Osoby zainteresowane udziałem w spotkaniu prosimy o wiadomość na adres
nominarium.poltowonom@gmail.com
Link do spotkania na platformie Zoom wyślemy w wiadomości zwrotnej.

Zarys treści:  W ramach prelekcji przedstawione zostaną założenia metodologiczne oraz wyniki przeprowadzonego badania przemian nazewnictwa przestrzeni publicznej w polskich miastach w latach 1989-2017. W części dotyczącej założeń metodologicznych omówione zostaną: zakres badania, źródła danych i metody ich przetwarzania, przebieg badania, w tym zastosowana klasyfikacja nazw. W ramach części wynikowej zaprezentowane zostaną: kierunki zmian nazewnictwa, intensywność i dynamika zachodzenia zjawiska w czasie oraz zróżnicowanie przestrzenne przemian nazewniczych na obszarze Polski.
Przemiany ustrojowe miały widoczny wpływ na przestrzeń nazewniczą i sferę symboliczną w Polsce. W badaniu wyraźnie zarysowały się trendy dotyczące indywidualnych nazw w szczególny sposób kształtujących przestrzeń symboliczną w badanych latach. Oprócz przeprowadzonej analizy czasowej i przestrzennej zmian nazw przestrzeni publicznej, wykorzystując ogólnodostępne rejestry administracyjne dokonano oceny trwania poszczególnych nazw. Wyniki badań stanowią ważny impuls do refleksji dla władz odpowiedzialnych za kształtowanie nazewnictwa miejskiego, w szczególności w kontekście debaty publicznej dotyczącej kosztów realizacji tzw. ustawy o dekomunizacji przestrzeni publicznej.