Nominarium (10.06.2021) / Wojciech Krukar: Wybrane zagadnienia łemkowskiej i bojkowskiej toponimii Beskidu Niskiego i Bieszczadów w świetle kartograficznej dokumentacji nazewnictwa

By | 10 June 2021

Outline:
Podczas prelekcji omówione zostaną następujące zagadnienia:
1. Społeczne uwarunkowania toponimii Beskidu Niskiego i Bieszczadów: regiony zamieszkane do końca II wojny światowej przez ludność łemkowską i bojkowską, później wysiedloną i rozproszoną na terenach Ukrainy i Polski północnej.
2. Kartograficzna dokumentacja nazewnictwa: odszukiwanie dawnych mieszkańców i metodyka rekonstrukcji dawnego nazewnictwa (wywiady bezpośrednie, korespondencyjne, lokalizowanie nazw na mapach).
3. Wyniki badań: zestawienie liczbowe dotyczące badanych osad, odszukanych informatorów, udokumentowanych nazw.
4. Krótki przegląd wybranych łemkowskich i bojkowskich terminów topograficznych (i ich rozmieszczenie).
5. Wybrane nazwy kulturowe a zmiany granic lasów i geneza bieszczadzkich połonin.
6. Mapa nazewnicza jako źródło wiedzy onomastycznej: pisownia nazw, lokalizacja, przykładowe porównania ilościowe i jakościowe do nomenklatury map przedwojennych (polskich, austriackich).