Archiwum autora: PTO

Nominarium (23 V 2024): Katarzyna Sucharska, Onimiczna mozaika w Azeroth, czyli o nazwach postaci w grze World of Warcraft — rekonesans badawczy

Kiedy: 23 maja 2024 r. (czwartek), godz. 13:00Gdzie: Instytu Języka Polskiego PAN, Al. Mickiewicza 31, Kraków (+ transmisja na zoomie) Dr Katarzyna Sucharska (Instytut Języka Polskiego PAN) Onimiczna mozaika w Azeroth, czyli o nazwach postaci w grze World of Warcraft — rekonesans badawczy Adres spotkania Z00M (proszę wkleić do paska adresów przeglądarki, uprzednio zastąpiwszy [nazwy… Dowiedz się więcej »

Nominarium (29 II 2024): About the international onomastic project Your name is your history: Personal names as common cultural heritage of the V4 region

Justyna B. Walkowiak (Poland): Introduction of the participants of the project Mariann Slíz (Hungary): Introduction of the international project Žaneta Dvořáková (Czech Republic); Orsolya Hegedűs, Ján Bauko (Slovakia): An innovative online university course „Your name is your history: Personal names as common heritage of the V4 region” Małgorzata Rutkiewicz-Hanczewska, Justyna B. Walkowiak, Karolina Galewska (Poland);… Dowiedz się więcej »

Nominarium (23.11.2023) Robert Słabczyński, Mikrotoponimia Beskidu Niskiego

23 listopada 2023 r., godz. 13:00 dr Robert Słabczyński (Uniwersytet Rzeszowski) Mikrotoponimia Beskidu Niskiego Celem referatu jest przedstawianie wyników badań nad mikrotoponimią południowo-wschodniej części  Beskidu Niskiego. Badaniami objęto dwadzieścia miejscowościz przygranicznej części powiatu krośnieńskiego, administracyjnie należących do gmin: Jaśliska, Dukla i Rymanów. Materiał onimiczny został zgromadzony podczas badań terenowych oraz na podstawie analizy materiałów kartograficznych,… Dowiedz się więcej »

Nominarium (08.11.2023), Vadzim Shkliaryk, Stan badań nad mikrotoponimią na Białorusi

8 listopada 2023 r., godz. 13:00 dr Vadzim Shkliaryk Stan badań nad mikrotoponimią na Białorusi Dr Vadzim Shkliaryk, stypendysta programu NAWA „Polonista” w Instytucie Slawistyki PAN, wygłosi referat pt. „Stan badań nad mikrotoponimią na Białorusi: co zostało zrobione i co pozostaje do zrobienia”, w którym opowie o rozprawach doktorskich, w całości lub częściowo poświęconych białoruskiej… Dowiedz się więcej »

Nominarium (12.10.2023) Urszula Bijak, Onomastyka a społeczeństwo

12 października 2023 r., godz. 13:00 dr hab. Urszula Bijak, prof. IJP PAN Onomastyka a społeczeństwo Obchodzimy 50 rocznicę powstania Instytutu Języka Polskiego Polskiej Akademii Nauk, a także pół wieku badań onomastycznych prowadzonych w tym Instytucie. Z okazji poprzednich jubileuszy (35-lecia, 40-lecia) prezentowano dorobek naukowy Pracowni Onomastyki (dawniej Zakład Onomastyki Polskiej), plany na przyszłość, natomiast… Dowiedz się więcej »

Nomiarium (24.11.2022) Марія Редьква, Semantyczno-funkcjonalny system nazw osobowych oraz związanych z nimi nazw zwierząt i roślin w ukraińskich ludowych bajkach magicznych zapisanych w XIX – na pocz. XX wieku

24 listopada 2022 r., godz. 13:00 dr Марія Редьква Semantyczno-funkcjonalny system nazw osobowych oraz związanych z nimi nazw zwierząt i roślin w ukraińskich ludowych bajkach magicznych zapisanych w XIX – na pocz. XX wieku Abstrakt: Ukraińska bajka magiczna jest jednym z najstarszych gatunków folkloru, który odzwierciedla dawne kody i znaczenia kulturowe. Tekst bajki można odczytywać jako… Dowiedz się więcej »

Nominarium (25.11.2021) / Małgorzata Fabiszak, Anna Weronika Brzezińska: Sprawczość w przestrzeni symbolicznej miast. Społeczny kontekst zmiany nazw ulic a kształtowanie krajobrazu językowego

25 listopada 2021 r., godz. 10:00. dr hab. Prof. UAM Małgorzata Fabiszak, Wydział Anglistykidr hab. Prof. UAM Anna Weronika Brzezińska, Instytut Antropologii i EtnologiiUniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu Sprawczość w przestrzeni symbolicznej miast. Społeczny kontekst zmiany nazw ulic a kształtowaniekrajobrazu językowego Nazewnictwo ulic często traktowane jest jako odzwierciedlenie dominującego porządku ideologicznego. Por. m. in.… Dowiedz się więcej »

Nominarium (28.10.2021) / Paweł Swoboda: Imiona się liczą. Czasowe i przestrzenne zróżnicowanie struktury ilościowej imiennictwa w Polsce

28 października 2021 r., godz. 13:00. dr Paweł Swoboda (Instytut Języka Polskiego PAN) Imiona się liczą. Czasowe i przestrzenne zróżnicowanie struktury ilościowej imiennictwa w Polsce Podczas prelekcji zostaną zaprezentowane badania nad imiennictwem polskim w ujęciu statystycznym i socjolingwistycznym, dotyczące zróżnicowania i zmienności struktury kwantytatywnej polskiego systemu imienniczego w kilku perspektywach czasowych i przestrzennych (regionalnych) w… Dowiedz się więcej »

Nomiarium (30.09.2021) / Michał Orleański: Przemiany ustrojowe a nazewnictwo w miastach polskich w latach 1989-2017

30 września 2021, godz. 13:00  dr Michał Orleański Przemiany ustrojowe a nazewnictwo w miastach polskich w latach 1989-2017 Osoby zainteresowane udziałem w spotkaniu prosimy o wiadomość na adresnominarium.poltowonom@gmail.comLink do spotkania na platformie Zoom wyślemy w wiadomości zwrotnej. Zarys treści:  W ramach prelekcji przedstawione zostaną założenia metodologiczne oraz wyniki przeprowadzonego badania przemian nazewnictwa przestrzeni publicznej w polskich miastach… Dowiedz się więcej »

Zawiadomienie o Walnym Zebraniu PTO 26 czerwca 2021 r.

Zarząd Polskiego Towarzystwa Onomastycznego uprzejmie zawiadamia, że sprawozdawcze zwyczajne Walne Zebranie Polskiego Towarzystwa Onomastycznego odbędzie się w formie posiedzenia zdalnego prowadzonego przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej zapewniającej transmisję obrad posiedzenia oraz komunikację w czasie rzeczywistym w pierwszym terminie w dniu 26 czerwca 2021 r. o godz. 10:00, a w przypadku braku kworum w drugim terminie w dniu 26 czerwca 2021 r.… Dowiedz się więcej »

Terminologia onomastyczna na stronie ICOS

Na stronach ICOS – International Council of Onomastic Sciences – opublikowano zestawienia najważniejszych terminów i pojęć onomastycznych w wielu językach, w tym w języku polskim. Zestawienia są rezultatem prac Grupy Terminologicznej ICOS kierowanej przez prof. Artura Gałkowskiego, członka PTO. Opracowanie dostępne jest pod adresem: https://icosweb.net/publications/onomastic-terminology/

Nominarium (10.06.2021) / Wojciech Krukar: Wybrane zagadnienia łemkowskiej i bojkowskiej toponimii Beskidu Niskiego i Bieszczadów w świetle kartograficznej dokumentacji nazewnictwa

Zarys treściPodczas prelekcji omówione zostaną następujące zagadnienia:1. Społeczne uwarunkowania toponimii Beskidu Niskiego i Bieszczadów: regiony zamieszkane do końca II wojny światowej przez ludność łemkowską i bojkowską, później wysiedloną i rozproszoną na terenach Ukrainy i Polski północnej.2. Kartograficzna dokumentacja nazewnictwa: odszukiwanie dawnych mieszkańców i metodyka rekonstrukcji dawnego nazewnictwa (wywiady bezpośrednie, korespondencyjne, lokalizowanie nazw na mapach).3. Wyniki… Dowiedz się więcej »

Nominarium (15.04.2021) / Artur Rejter: Nazwy własne w piśmiennictwie średniowiecznym wobec obrazowości staropolszczyzny

Nagranie wystąpienia dostępne jest pod adresem: https://www.youtube.com/watch?v=XmPXJvl-5c8 15 IV 2021, godz. 10.00 – prof. dr hab. Artur Rejter (Uniwersytet Śląski)tytuł referatu:  Nazwy własne w piśmiennictwie średniowiecznym wobec obrazowości staropolszczyzny Zarys treści:  Wystąpienie będzie dotyczyło możliwości wykorzystania instrumentarium onomastyki w badaniach nad obrazowością staropolszczyzny jako kategorią szerszą, obejmującą nie tylko obszar onimii, ale język i komunikację w ogóle. Złożoność nazwy… Dowiedz się więcej »

XXII Międzynarodowa i Ogólnopolska Konferencja Onomastyczna (MiOKO) w Rzeszowie

W imieniu Organizatorów – Instytutu Polonistyki i Dziennikarstwa Uniwersytetu Rzeszowskiego oraz Komisji Onomastycznej Komitetu Językoznawstwa PAN – zapraszamy do udziału w XXII Międzynarodowej i Ogólnopolskiej Konferencji Onomastycznej (MiOKO) 14-16 października 2021 r. w Rzeszowie.Temat tegorocznej MiOKO to Nazwy własne w przestrzeni wielokulturowej.Rejestracja: od 1 marca 2021 do 15 kwietnia 2021.Bieżące informacje pojawiać się będą na… Dowiedz się więcej »

Program konferencji „Spotkania onomastyczne. Badania onomastyki pogranicza polsko-wschodniosłowiańskiego” 15.03.2021

UNIWERSYTET WARSZAWSKI UNIWERSYTET MARII CURIE-SKŁODOWSKIEJ W LUBLINIE KATOLICKI UNIWERSYTET LUBELSKI JANA PAWŁA II Międzynarodowa Konferencja Naukowa „Spotkania onomastyczne. Badania onomastyki pogranicza polsko-wschodniosłowiańskiego” 15.03.2021 Program Otwarcie konferencji 10.00–10.30 Link: https://meet.google.com/opm-mpxd-khf prof. dr hab. Ewa Żebrowska – Prodziekan ds. Naukowych Wydziału Lingwistyki Stosowanej UW dr Katarzyna Jakubowska-Krawczyk – p. o. Kierownika Katedry Ukrainistyki UW prof. dr hab. Roman Lewicki – Kierownik Katedry Językoznawstwa Słowiańskiego… Dowiedz się więcej »

Spotkania Onomastyczne: „Badania onomastyki pogranicza polsko-wschodniosłowiańskiego”

Katedra Ukrainistyki UW, Katedra Językoznawstwa Słowiańskiego UMCS oraz Katedra Języka Polskiego KUL zapraszają na SPOTKANIA ONOMASTYCZNE „Badania onomastyki pogranicza polsko-wschodniosłowiańskiego” Czas i miejsce: 15.03.2021 r., godz. 10.00 czasu środkowoeuropejskiego, Platforma Google Meet: https://meet.google.com/opm-mpxd-khf Termin nadsyłania zgłoszeń: 05.02.2021 „Tematem zainicjowanych spotkań onomastycznych pragniemy uczynić badania proprialnej warstwy języka rozumianego historycznie pogranicza polsko-wschodniosłowiańskiego, tj. studia z zakresu… Dowiedz się więcej »