Dokumenty

  • Statut Polskiego Towarzystwa Onomastycznego uchwalony na Zebraniu Założycielskim w Kazimierzu Dolnym w dniu 6.10.2018 r.
    (Pobierz Statut w formacie PDF)