Władze

Skład organów PTO wybranych na zwyczajnym sprawozdawczo-wyborczym Walnym Zebraniu Polskiego Towarzystwa Onomastycznego 24 czerwca 2023 r.:

Zarząd PTO

dr Wojciech Włoskowicz – prezes Zarządu
dr Katarzyna Sucharska – sekretarz Zarządu
dr Agnieszka Jurczyńska-Kłosok – skarbnik
dr Paweł Swoboda – członek Zarządu

Komisja Rewizyjna

dr hab. Iza Matusiak-Kempa
dr hab. Mariusz Koper
dr hab. Mirosława Sagan-Bielawa

Rada Naukowa wybrana na Zebraniu Założycielskim w Kazimierzu Dolnym w dniu 6.10.2018 r.

 prof. dr hab. Barbara Czopek-Kopciuch – przewodnicząca RN 
prof. dr hab. Mariusz Rutkowski – wiceprzewodniczący RN
dr hab. Adam Siwiec – sekretarz RN
prof. dr hab. Renata Przybylska
dr hab. Małgorzata Rutkiewicz-Hanczewska

POPRZEDNIE KADENCJE (zakończone):

Skład organów PTO wybranych na Zebraniu Założycielskim w Kazimierzu Dolnym w dniu 6.10.2018 r.

Zarząd PTO

dr Wojciech Włoskowicz – prezes Zarządu
dr Samuela Tomasik – sekretarz Zarządu
dr Paweł Swoboda – skarbnik
dr Patryk Borowiak – członek Zarządu

Komisja Rewizyjna

prof. dr hab. Mieczysław Balowski – przewodniczący KR
dr hab. Mariusz Koper
dr hab. Mirosława Sagan-Bielawa