Członkowie

Sylwetki członków PTO (lista niepełna):

† Barbara Czopek-Kopciuch

Beata Afeltowicz

Paweł Czernek

Henryk Duszyński-Karabasz
Ewa Horyń
Tomasz Jelonek
Irena Kałużyńska
Mariusz Koper
Ewa Młynarczyk
Agnieszka Myszka

Ewa Nowak-Pasterska

Marta Nowak
Aleksandra Pronińska

Renata Przybylska
Małgorzata Rutkiewicz-Hanczewska
Mariusz Rutkowski
Mirosława Sagan-Bielawa
Adam Siwiec
Katarzyna Blandyna Sucharska
Paweł Swoboda
Łukasz Trzeciak
Wojciech Włoskowicz
Bogusław Ryszard Zagórski
Piotr Złotkowski

Polskie Towarzystwo Onomastyczne skupia obecnie kilkudziesięciu członków z całej Polski oraz zagranicy, reprezentujących m.in. następujące uczelnie i instytuty naukowe:

 • Akademia Pomorska w Słupsku
 • Instytut Języka Polskiego PAN w Krakowie
 • Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II
 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • Uniwersytet Jagielloński
 • Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy
 • Uniwersytet Łódzki
 • Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
 • Uniwersytet Pedagogiczny im. KEN w Krakowie
 • Uniwersytet Rzeszowski
 • Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie
 • Uniwersytet Warszawski
 • Uniwersytet Wrocławski

Członkiem Towarzystwa może zostać każdy, kto jest chętny działać na rzecz realizacji celów Towarzystwa, niezależnie od posiadanego obywatelstwa czy afiliacji.