Katarzyna Sucharska

przez | 21 lutego 2022

dr Katarzyna Blandyna Sucharska

Instytut Języka Polskiego PAN

katarzyna.sucharska (at) ijp.pan.pl

https://ijp.pan.pl/pracownicy/katarzyna-sucharska/

Zainteresowania badawcze:
toponomastyka, medioonomastyka, metaforologia

Publikacje onomastyczne:
Sucharska, Katarzyna Blandyna, Nazwy gildii w grze World of Warcraft, „Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska”, sectio FF – Philologiae 37, nr 2 (grudzień 2019): 207. https://doi.org/10.17951/ff.2019.37.2.207-218.