Archiwum kategorii: Nominarium

Nominarium (27 VI 2024): Agnieszka Jurczyńska-Kłosok, Nazewnictwo tatrzańskie – bazy danych, onomastykony a archiwalia W. H. Paryskiego

Kiedy: 27 czerwca 2024 r. (czwartek), godz. 13:00Gdzie: Platforma ZOOM – szczegóły na dole strony. Dr Agnieszka Jurczyńska-Kłosok (UJ) Nazewnictwo tatrzańskie – bazy danych, onomastykony a archiwalia W. H. Paryskiego Abstrakt: Nazewnictwo Tatr i Podtatrza jako przedmiot badań znalazło się przed laty w kręgu zainteresowań Witolda Henryka Paryskiego (1909–2000) – absolwenta medycyny, alpinisty, taternika, krajoznawcy,… Dowiedz się więcej »

Nominarium (23 V 2024): Katarzyna Sucharska, Onimiczna mozaika w Azeroth, czyli o nazwach postaci w grze World of Warcraft — rekonesans badawczy

Kiedy: 23 maja 2024 r. (czwartek), godz. 13:00Gdzie: Instytu Języka Polskiego PAN, Al. Mickiewicza 31, Kraków (+ transmisja na zoomie) Dr Katarzyna Sucharska (Instytut Języka Polskiego PAN) Onimiczna mozaika w Azeroth, czyli o nazwach postaci w grze World of Warcraft — rekonesans badawczy Adres spotkania Z00M (proszę wkleić do paska adresów przeglądarki, uprzednio zastąpiwszy [nazwy… Dowiedz się więcej »

Nominarium (29 II 2024): About the international onomastic project Your name is your history: Personal names as common cultural heritage of the V4 region

Justyna B. Walkowiak (Poland): Introduction of the participants of the project Mariann Slíz (Hungary): Introduction of the international project Žaneta Dvořáková (Czech Republic); Orsolya Hegedűs, Ján Bauko (Slovakia): An innovative online university course „Your name is your history: Personal names as common heritage of the V4 region” Małgorzata Rutkiewicz-Hanczewska, Justyna B. Walkowiak, Karolina Galewska (Poland);… Dowiedz się więcej »

Nominarium (25 I 2024), Wawrzyniec Orliński i Anna Salina, “Te absurdalne badania nazwisk…”

25 stycznia 2024, godz. 13:00 mgr Wawrzyniec Orliński, dr Anna Salina “Te absurdalne badania nazwisk…” – czyli o Wróblach, Kawkach, Kosach, Serokach i realizacji projektu badań genetycznych dawnych mieszkańców terenów leżących nad dolną Narwią i Bugiem. Adres spotkania Z00M (proszę wkleić do paska adresów przeglądarki, uprzednio zastąpiwszy [nazwy znaków w nawiasach kwadratowych] danymi znakami: https[dwukropek… Dowiedz się więcej »

Nominarium (23.11.2023) Robert Słabczyński, Mikrotoponimia Beskidu Niskiego

23 listopada 2023 r., godz. 13:00 dr Robert Słabczyński (Uniwersytet Rzeszowski) Mikrotoponimia Beskidu Niskiego Celem referatu jest przedstawianie wyników badań nad mikrotoponimią południowo-wschodniej części  Beskidu Niskiego. Badaniami objęto dwadzieścia miejscowościz przygranicznej części powiatu krośnieńskiego, administracyjnie należących do gmin: Jaśliska, Dukla i Rymanów. Materiał onimiczny został zgromadzony podczas badań terenowych oraz na podstawie analizy materiałów kartograficznych,… Dowiedz się więcej »

Nominarium (08.11.2023), Vadzim Shkliaryk, Stan badań nad mikrotoponimią na Białorusi

8 listopada 2023 r., godz. 13:00 dr Vadzim Shkliaryk Stan badań nad mikrotoponimią na Białorusi Dr Vadzim Shkliaryk, stypendysta programu NAWA „Polonista” w Instytucie Slawistyki PAN, wygłosi referat pt. „Stan badań nad mikrotoponimią na Białorusi: co zostało zrobione i co pozostaje do zrobienia”, w którym opowie o rozprawach doktorskich, w całości lub częściowo poświęconych białoruskiej… Dowiedz się więcej »

Nominarium (12.10.2023) Urszula Bijak, Onomastyka a społeczeństwo

12 października 2023 r., godz. 13:00 dr hab. Urszula Bijak, prof. IJP PAN Onomastyka a społeczeństwo Obchodzimy 50 rocznicę powstania Instytutu Języka Polskiego Polskiej Akademii Nauk, a także pół wieku badań onomastycznych prowadzonych w tym Instytucie. Z okazji poprzednich jubileuszy (35-lecia, 40-lecia) prezentowano dorobek naukowy Pracowni Onomastyki (dawniej Zakład Onomastyki Polskiej), plany na przyszłość, natomiast… Dowiedz się więcej »

Nomiarium (24.11.2022) Марія Редьква, Semantyczno-funkcjonalny system nazw osobowych oraz związanych z nimi nazw zwierząt i roślin w ukraińskich ludowych bajkach magicznych zapisanych w XIX – na pocz. XX wieku

24 listopada 2022 r., godz. 13:00 dr Марія Редьква Semantyczno-funkcjonalny system nazw osobowych oraz związanych z nimi nazw zwierząt i roślin w ukraińskich ludowych bajkach magicznych zapisanych w XIX – na pocz. XX wieku Abstrakt: Ukraińska bajka magiczna jest jednym z najstarszych gatunków folkloru, który odzwierciedla dawne kody i znaczenia kulturowe. Tekst bajki można odczytywać jako… Dowiedz się więcej »

Nominarium (27.10.2022) Artur Gałkowski, „Markery włoskości”. Nawiązania do języka i kultury włoskiej w strukturze markonimów rejestrowanych w Polsce

27 października 2022, godz. 13:00 dr hab. prof. UŁ Artur Gałkowski „Markery włoskości”. Nawiązania do języka i kultury włoskiej w strukturze markonimów rejestrowanych w Polsce Abstrakt: Markonimia (chrematonimia marketingowa) tworzona na użytek komunikacji businessowej w Polsce wykazuje znaczące wpływy egzogenne, wśród których wyróżniają się odniesienia do języka włoskiego, tym samym kultury implikowanej tego rodzaju nawiązaniami.… Dowiedz się więcej »

Nominarium (30.06.2022) Ewa Wolnicz-Pawłowska, Urzędowe ustalanie nazw geograficznych w perspektywie globalnej i lokalnej

30 czerwca 2022, g. 13:00 prof. dr hab. Ewa Wolnicz-Pawłowska Urzędowe ustalanie nazw geograficznych w perspektywie globalnej i lokalnej Abstrakt: Stosowanie ujednoliconego nazewnictwa geograficznego daje każdemu krajowi wymierne korzyści społeczne i gospodarcze. Międzynarodowa współpraca w tym zakresie jest promowana i wspierana przez ONZ, a koordynacją działań zajmuje się jej agenda – UNGEGN.W referacie nakreślono historię… Dowiedz się więcej »

Nominarium (26 May 2022) I. M. Nick, Hunting Sarah and Israel: The Role Played by Onomastic Name Policies in Engineering the Shoah

26th May 2022, 6 PM (CEST, Warsaw time) Professor I. M. Nick (Germanic Society for Forensic Linguistics) Hunting Sarah and Israel: The Role Played by Onomastic Name Policies in Engineering the Shoah Abstract: Before the National Socialist (NS) murderous regime issued the edict requiring all persons of Jewish descent to wear the infamous Yellow Star,… Dowiedz się więcej »

Nominarium (21.04.2022) Łukasz Karpecki, Mikrotoponimia pogranicza kulturowego w procesie przemian społeczno-politycznych na przykładzie dawnej gminy Nowosiółki Dydyńskie

21 kwietnia 2022, g. 13:00 mgr Łukasz Karpecki Mikrotoponimia pogranicza kulturowego w procesie przemian społeczno-politycznych na przykładzie dawnej gminy Nowosiółki Dydyńskie Abstrakt: Mikrotoponimia jest rodzajem pomostu między językoznawstwem a geografią. Nieodzownie wiąże się z przestrzenią, miejscem, człowiekiem i językiem. Obecnie, w wyniku zwrotu kulturowego, w efekcie którego wyodrębniły się takie subdyscypliny jak onomastyka kulturowa i… Dowiedz się więcej »

Nominarium (24.02.2022) Paweł Weszpiński, Imieniny miasta. Opowieść o pracach, rozterkach i przygodach Zespołu Nazewnictwa Miejskiego m.st. Warszawy

24 lutego 2022, godz. 13:00 dr Paweł Weszpiński Imieniny miasta. Opowieść o pracach, rozterkach i przygodach Zespołu Nazewnictwa Miejskiego m.st. Warszawy Od 32 lat nazywanie elementów przestrzeni Warszawy związane jest działalnością Zespołu Nazewnictwa Miejskiego. Doświadczenia prac Zespołu stały się kanwą do opowieści przygotowanej na Nominarium. A są to doświadczenia ze wszech miar różnorodne. Można w… Dowiedz się więcej »

Nominarium (13.01.2022) Piotr Stalmaszczyk, Nazwy własne: właściwości, funkcje i wiązki cech

13 stycznia 2022, godz. 15:00 (CET, Warsaw time) prof. dr hab. Piotr Stalmaszczyk, Zakład Językoznawstwa Angielskiego i Ogólnego, Uniwersytet Łódzki Nazwy własne: właściwości, funkcje i wiązki cech Nazwy własne stanowią współcześnie przedmiot analiz i debat w obrębie licznych dyscyplin: m.in. w językoznawstwie, logice, filozofii języka, literaturoznawstwie, antropologii kulturowej, translatoryce. Moje wystąpienie poświęcone będzie omówieniu wybranych… Dowiedz się więcej »

Nominarium (16.12.2021) / Katalin Reszegi: Cognitive approach in onomastics

16 December 2021 r., 1:00 PM CET (Warsaw time) Katalin Reszegi, University of Debrecen, Department of Hungarian Linguistics Cognitive approach in onomastics The cognitive approach and the frameworks of cognitive linguistics appeared practically in the 2000s in onomastic studies. Contrary to the short period of time, cognitive onomastics achieved remarkable results, that demonstrate that the… Dowiedz się więcej »

Nominarium (25.11.2021) / Małgorzata Fabiszak, Anna Weronika Brzezińska: Sprawczość w przestrzeni symbolicznej miast. Społeczny kontekst zmiany nazw ulic a kształtowanie krajobrazu językowego

25 listopada 2021 r., godz. 10:00. dr hab. Prof. UAM Małgorzata Fabiszak, Wydział Anglistykidr hab. Prof. UAM Anna Weronika Brzezińska, Instytut Antropologii i EtnologiiUniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu Sprawczość w przestrzeni symbolicznej miast. Społeczny kontekst zmiany nazw ulic a kształtowaniekrajobrazu językowego Nazewnictwo ulic często traktowane jest jako odzwierciedlenie dominującego porządku ideologicznego. Por. m. in.… Dowiedz się więcej »

Nominarium (28.10.2021) / Paweł Swoboda: Imiona się liczą. Czasowe i przestrzenne zróżnicowanie struktury ilościowej imiennictwa w Polsce

28 października 2021 r., godz. 13:00. dr Paweł Swoboda (Instytut Języka Polskiego PAN) Imiona się liczą. Czasowe i przestrzenne zróżnicowanie struktury ilościowej imiennictwa w Polsce Podczas prelekcji zostaną zaprezentowane badania nad imiennictwem polskim w ujęciu statystycznym i socjolingwistycznym, dotyczące zróżnicowania i zmienności struktury kwantytatywnej polskiego systemu imienniczego w kilku perspektywach czasowych i przestrzennych (regionalnych) w… Dowiedz się więcej »

Nomiarium (30.09.2021) / Michał Orleański: Przemiany ustrojowe a nazewnictwo w miastach polskich w latach 1989-2017

30 września 2021, godz. 13:00  dr Michał Orleański Przemiany ustrojowe a nazewnictwo w miastach polskich w latach 1989-2017 Osoby zainteresowane udziałem w spotkaniu prosimy o wiadomość na adresnominarium.poltowonom@gmail.comLink do spotkania na platformie Zoom wyślemy w wiadomości zwrotnej. Zarys treści:  W ramach prelekcji przedstawione zostaną założenia metodologiczne oraz wyniki przeprowadzonego badania przemian nazewnictwa przestrzeni publicznej w polskich miastach… Dowiedz się więcej »

Nominarium (10.06.2021) / Wojciech Krukar: Wybrane zagadnienia łemkowskiej i bojkowskiej toponimii Beskidu Niskiego i Bieszczadów w świetle kartograficznej dokumentacji nazewnictwa

Zarys treściPodczas prelekcji omówione zostaną następujące zagadnienia:1. Społeczne uwarunkowania toponimii Beskidu Niskiego i Bieszczadów: regiony zamieszkane do końca II wojny światowej przez ludność łemkowską i bojkowską, później wysiedloną i rozproszoną na terenach Ukrainy i Polski północnej.2. Kartograficzna dokumentacja nazewnictwa: odszukiwanie dawnych mieszkańców i metodyka rekonstrukcji dawnego nazewnictwa (wywiady bezpośrednie, korespondencyjne, lokalizowanie nazw na mapach).3. Wyniki… Dowiedz się więcej »

Nominarium (15.04.2021) / Artur Rejter: Nazwy własne w piśmiennictwie średniowiecznym wobec obrazowości staropolszczyzny

Nagranie wystąpienia dostępne jest pod adresem: https://www.youtube.com/watch?v=XmPXJvl-5c8 15 IV 2021, godz. 10.00 – prof. dr hab. Artur Rejter (Uniwersytet Śląski)tytuł referatu:  Nazwy własne w piśmiennictwie średniowiecznym wobec obrazowości staropolszczyzny Zarys treści:  Wystąpienie będzie dotyczyło możliwości wykorzystania instrumentarium onomastyki w badaniach nad obrazowością staropolszczyzny jako kategorią szerszą, obejmującą nie tylko obszar onimii, ale język i komunikację w ogóle. Złożoność nazwy… Dowiedz się więcej »