Nominarium (08.11.2023), Vadzim Shkliaryk, Stan badań nad mikrotoponimią na Białorusi

przez | 7 listopada 2023

8 listopada 2023 r., godz. 13:00

dr Vadzim Shkliaryk

Stan badań nad mikrotoponimią na Białorusi

Dr Vadzim Shkliaryk, stypendysta programu NAWA „Polonista” w Instytucie Slawistyki PAN, wygłosi referat pt. „Stan badań nad mikrotoponimią na Białorusi: co zostało zrobione i co pozostaje do zrobienia”, w którym opowie o rozprawach doktorskich, w całości lub częściowo poświęconych białoruskiej mikrotoponimii, opracowaniach monograficznych i słownikach białoruskich mikrotoponimów, stworzeniu internetowej bibliografii na temat białoruskiej mikrotoponimii oraz o wynikach własnych badań nad mikrotoponimią Polesia Wschodniego na Białorusi.

Według prelegenta stan badań mikrotoponomastycznych na Białorusi jest daleki od ideału. W tym kontekście proponowany referat jest próbą ponownego zwrócenia uwagi na znaczenie zbierania i badania mikrotoponimów jako cennego materiału naukowego.

Referat zostanie wygłoszony w języku białoruskim (z prezentacją w języku polskim).

Osoby zainteresowane udziałem w spotkaniu prosimy o wiadomość na adres: nominarium.poltowonom@gmail.com Link do spotkania na platformie Zoom wyślemy w wiadomości zwrotnej.