Dołącz do nas!

Kto może zostać członkiem PTO?

Wszystkich zainteresowanych szeroko pojętą problematyką nazw własnych zapraszamy do wstąpienia do Polskiego Towarzystwa Onomastycznego.

Zgodnie ze Statutem członkiem Towarzystwa może zostać każdy (niezależnie od posiadanego obywatelstwa i miejsca zamieszkania), kto prowadzi działalność naukową, popularnonaukową, dydaktyczną, twórczą lub wydawniczą dotyczącą problematyki nazw własnych lub jest tą problematyką zainteresowany.

Członkiem zwyczajnym może zostać każda pełnoletnia osoba, która:

  • zna Statut Towarzystwa i zgadza się go przestrzegać,
  • chce realizować cele Towarzystwa,
  • złożyła Zarządowi pisemną deklarację członkowską,
  • została przez Zarząd przyjęta w poczet członków zwyczajnych w drodze stosownej uchwały.

Jaka jest wysokość składki członkowskiej?

Zgodnie z postanowieniem Zebrania Założycielskiego wysokość rocznej składki członkowskiej wynosi 100 zł.

Zgodnie z uchwałą Walnego Zebrania nr 3/2020 z 26 września 2020 r. począwszy od 2021 roku roczną składkę członkowską od studentów i doktorantów pobiera się w wysokości 50 zł.

Jak zostać członkiem PTO?

1. Pobierz deklarację członkowską

2. Wypełnioną i podpisaną deklarację członkowską w formie papierowej prosimy przesłać na adres Towarzystwa: Polskie Towarzystwo Onomastyczne, al. Mickiewicza 31, 31-120 Kraków lub dostarczyć osobiście jednemu z członków Zarządu. UWAGA: W deklaracji prosimy podać zarówno adres do korespondencji (pocztą tradycyjną), jak i adres e-mail.

3. W wypadku przesłania wypełnionej papierowej deklaracji pocztą prosimy o dodatkowe poinformowanie nas o tym fakcie mailem (na adres: poltowonom@gmail.com).

4. Informację o przyjęciu w poczet członków PTO Kandydat otrzymuje w mailu wysłanym przez Zarząd na adres e-mail wskazany w deklaracji członkowskiej.