Nominarium (27 VI 2024): Agnieszka Jurczyńska-Kłosok, Nazewnictwo tatrzańskie – bazy danych, onomastykony a archiwalia W. H. Paryskiego

przez | 20 czerwca 2024

Kiedy: 27 czerwca 2024 r. (czwartek), godz. 13:00
Gdzie: Platforma ZOOM – szczegóły na dole strony.

Dr Agnieszka Jurczyńska-Kłosok (UJ)

Nazewnictwo tatrzańskie – bazy danych, onomastykony a archiwalia W. H. Paryskiego

Abstrakt: Nazewnictwo Tatr i Podtatrza jako przedmiot badań znalazło się przed laty w kręgu zainteresowań Witolda Henryka Paryskiego (1909–2000) – absolwenta medycyny, alpinisty, taternika, krajoznawcy, ratownika i przewodnika górskiego (WET: 882). Swoje ustalenia badacz ogłosił w kilku artykułach (np. Sprawy imiennictwa tatrzańskiego (1947), Nazewnictwo Tatr i Podtatrza i potrzeba jego rewizji (1949), Rozwój i stan badań toponomastycznych w Tatrach i na Podtatrzu (1959), Taternictwo a rozwój nazewnictwa tatrzańskiego (1981)), a także w Encyklopedii tatrzańskiej (1973) oraz Wielkiej encyklopedii tatrzańskiej (1995) – publikacjach, które przygotował wspólnie z żoną – Zofią Radwańską-Paryską. Celem niniejszego referatu jest refleksja nad możliwością uzupełnienia trzech rejestrów nazewniczych: Państwowego Rejestru Nazw Geograficznych (PRNG), Elektronicznego Słownika Hydronimów Polski (ESHP) oraz portalu Jaskinie Polski o nazwy obiektów fizjograficznych z terenu Tatr pochodzące z archiwum Witolda Henryka Paryskiego, które zostało zdeponowane w Ośrodku Dokumentacji Tatrzańskiej działającym w strukturach Tatrzańskiego Parku Narodowego w Zakopanem. W wypadku PRNG analizie poddano warstwę nazw niestandaryzowanych odnoszących się do obiektów położonych w polskiej części Tatr, natomiast w wypadku dwóch pozostałych rejestrów – nazewnictwo polskiej części Tatr Zachodnich.

_________________________________________________________________________

Adres spotkania Z00M (proszę wkleić do paska adresów przeglądarki, uprzednio zastąpiwszy [nazwy znaków w nawiasach kwadratowych] danymi znakami:

https[DwukropekUkośnikUkośnik]us02web[kropka]zoom[kropka]us/j/89545098344?pwd=1fkm8FlcHNojyYGWCz6Kb0hvbaPRdz.1