Marta Nowak

przez | 21 lutego 2022

dr Marta Nowak

Uniwersytet w Lublanie, Słowenia

marta.nowak (at) ff.uni-lj.si

Zainteresowania badawcze: glottodydaktyka, onomastyka literacka, fonetyka, fonologia

Pełnione funkcje: lektor języka polskiego jako obcego, asystent

Mężczyzna w baraniej czapie i rudy lisek ze stolicy – funkcja deskrypcji jednostkowej w poznańskich kryminałach [w:] Z nazwą w świat. Filologiczna podróż z Profesor Ireną Sarnowską-Giefing, red. M. Graf, W. Hofmański, P. Graf, Poznań 2018.

Jak Rachel została Marylą? Tłumacz w roli wykluczającego [w:] Kulturoznawcze Studia Germanistów i Przyjaciół 3. Wykluczenia, red. D. Gortych, Poznań 2016.

Funkcje antroponimów w oryginale i przekładzie literatury dziecięcej, Prace Językoznawcze XX/2, 2018. https://czasopisma.uwm.edu.pl/index.php/pj/article/view/4568/3566

Onomastykon wybranych poznańskich powieści kryminalnych (urbanonimy i antroponimy), Język. Religia. Tożsamość nr 1 (17), 2018.

Tłumacz jako autor tytułów filmów i seriali, Białostockie Archiwum Językowe nr 17, 2017. https://filologia.uwb.edu.pl/baj/ebaj/baj17.pdf

Od dawnego do współczesnego Poznania w kryminale, Adeptus nr 9, 2017. https://ispan.waw.pl/journals/index.php/adeptus/article/view/a.1432