Paweł Czernek

przez | 21 lutego 2022

dr Paweł Czernek

Małopolska Wyższa Szkoła Ekonomiczna w Tarnowie

Zainteresowania badawcze: antroponimia, toponimia, chrematonimia, ideonimia

Publikacje onomastyczne:

1. Bunt w rytmie rocka, czyli o „gorszących” nazwach zespołów muzycznych (w:) GORSZENIE w literaturze, języku, mediach i edukacji, red. B. Skowronek, E. Rudnicka-Fira, Kraków 2013

2. Ideonimy polskich piosenek rockowych (na przykładzie repertuaru zespołu Róże Europy) (w:) Dialog z tradycją. Język – komunikacja – kultura, pod red. R. Dźwigoł i I. Steczko, Kraków 2015

3. Nazewnictwo muzyczne jako dział onomastyki. Założenia wstępne (w:) Tarnowskie Dialogi Naukowe, red. M. Nawrocki, Tarnów nr 1/ 2018

4. Nawiązania onomastyczne jako materiał do tworzenia nazw polskich zespołów muzycznych (w:) Tarnowskie Dialogi Naukowe, Tarnów nr 2 2019

5. Nazwy polskich zespołów rockowych o postaci grup nominalnych. Analiza składniowa i semantyczna (w:) Język polski – między tradycją a współczesnością, red. E. Horyń, E. Młynarczyk, P. Żmigrodzki, Wydawnictwo Naukowe UP, Kraków 2021