Beata Afeltowicz

przez | 21 lutego 2022

dr Beata Afeltowicz

Instytut Językoznawstwa Uniwersytet Szczeciński

beata.afeltowicz (at) wp.pl

jez.usz.edu.pl/badania-naukowe/zespoly-badawcze/frazeologia-i-paremiologia/#dr-afeltowicz-beata

Zainteresowania badawcze: językoznawstwo, onomastyka, toponomastyka, chrematonomastyka

Pełnione funkcje:

– członkini Zespołu Badawczego Frazeologii i Paremiologii w Instytucie Językoznawstwa na Wydziale Humanistycznym US – od 1.10.2019 r.

– członkini Pracowni Onomastyki Słowiańskiej (od 2021 r.)

– członkini Komitetu Okręgowego Olimpiady Literatury i Języka Polskiego

– sekretarza Towarzystwa Miłośników Języka Polskiego Oddziału w Szczecinie.

Lista publikacji:

jez.usz.edu.pl/badania-naukowe/zespoly-badawcze/frazeologia-i-paremiologia/#1619086299-2-25