Mariusz Rutkowski

przez | 21 lutego 2022

prof. dr hab. Mariusz Rutkowski

Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie

rutkow (at) uwm.edu.pl

Zainteresowania badawcze:
teoria nazw własnych; onomastyka synchroniczna; pragmatyka onomastyczna; semantyka onomastyczna; nazwy w komunikacji; onomastyczna analiza dyskursu;

Funkcje:
Dyrektor Instytutu Polonistyki i Logopedii UWM w Olsztynie

wiceprzewodniczący Rady Naukowej PTO

Granty badawcze:

1/ Semantyczno-formalne przekształcenia nazw własnych we współczesnym języku polskim – zjawiska apelatywizacji, metaforyzacji i derywacji nazw własnych, 2003-2006;  nr 2 H01 D 007 25; Komitet Badań Naukowych;  kierownik
2/ Słownik metafor i konotacji nazewniczych  nr N N104 179636; 2009-2012; MNiSW/NCN; kierownik

Najnowsze publikacje (wybór):Urban toponymyand collective memory: a case of law-enforced decommunization of street names in Poland, „LEGE ARTIS Language yesterday, today, tomorrow”, IV/2 (2019).