Małgorzata Rutkiewicz-Hanczewska

przez | 21 lutego 2022

prof. UAM dr hab. Małgorzata Rutkiewicz-Hanczewska
Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

rutkiewi (at) amu.edu.pl

www.leksykologia-logopedia.amu.edu.pl

Zainteresowania badawcze:
teoria nazw własnych, semantyka nazw własnych, toponomastyka, onomastyka kulturowa, neurobiologia nazw własnych

Pełnione funkcje:
kierownik Zakładu Leksykologii i logopedii UAM w Poznaniu (od 2019 roku)
kierownik Komisji Onomastycznej PAN Oddział w Poznaniu (od 2010 roku)

Publikacje onomastyczne (pełna lista publikacji na stronie www.leksykologia-logopedia.amu.edu.pl):

Neurobiologia nazywania. O anomii proprialnej i apelatywnej, Poznań: Wydawnictwo Naukowe UAM, 2016.

Nazewnictwo historyczne na Pojezierzu Wałeckim, [w:] J. Gołaski, K. Górska-Gołaska, M. Rutkiewicz-Hanczewska, M. Brzezińska-Klusek, A. Mirończuk, J. Drachal, Zabytkowe nazewnictwo polskie na Pojezierzu Wałeckim, Warszawa: Instytut Geodezji i Kartografii 2015, s. 37–78, s. 93–128.

Genologia onimiczna. Nazwa własna w płaszczyźnie motywacyjno-komunikatywnej, Poznań: Wydawnictwo Poznańskie, 2013.

Nazwy terenowe, [w:] Nazewnictwo geograficzne Poznania. Zbiór studiów, pod red. Z. Zagórskiego, Poznań 2008, s. 165-423. Wydawnictwo Naukowe UAM.


Projekty grantowe dotyczące nazw własnych:

Grant NCN nr 3760/B/H03/2011/40 pt. Genologia onimiczna. Nazwa własna w procesie jej generowania realizowany w latach 2011-2013 (kierownik grantu);

Grant NCN nr UMO-2011/01/B/HS2/02479 pt. Procesy aktualizacji nazw własnych i pospolitych w obrazie zaburzeń językowych pochodzenia neurologicznego (afazja, dyspragmatyzm, zaburzenia języka w chorobach neurodegeneracyjnych) realizowany w latach 2011-2016 (kierownik grantu);

Grant NPRH nr 0123/NPRH2/H12/81/2012 pt. Przywracanie zabytkowych polskich nazw za pomocą map (na przykładzie Pojezierza Wałeckiego) realizowany w latach 2013-2015 (wykonawca);

Grant NPRH nr 11 H 11 009080 pt. Historia nazwisk polskich na tle społecznym i obyczajowym 1795-1914 (wykonawca).