Ewa Horyń

przez | 21 lutego 2022

dr hab., prof. UP Ewa Horyń
Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej
ORCID: 0000-0001-5549-5977

e-mail: ewa.horyn (at) up.krakow.pl
witryna pracownicza: https://ifp.up.krakow.pl/pracownicy-up/4964-2/

Zainteresowania badawcze
historia języka, lingwistyka kulturowa, onomastyka, leksyka i frazeologia

Pełnione funkcje
Członkini Redakcji ,,Rocznika Przemyskiego”. Literatura i język
Członkini Rady Naukowej ,,Annales Academiae Paedagogicae Cracoviensis”, ,,Studia Linguistica”
Członkini zespołu eksperckiego Zentrum für Interdisziplinäre Polenstudien der Europa-Universität Viadrina Frankfurt (Oder)
Członkini Towarzystwa Miłośników Języka Polskiego
Członkini Polskiego Towarzystwa Językoznawczego

Publikacje onomastyczne
1. Zjawisko wieloimienności na przykładzie miechowskich ksiąg urodzeń z lat 1918-1939, ,,Małopolska. Regiony, Regionalizmy, Małe ojczyzny” XI, 2009, s. 271-278.
2. Żeńskie imiona chrzestne w księgach urodzeń miasta Miechowa, ,,Annales Academiae Paedagogicae Cracoviensis”, ,,Studia Linguistica” V, 2010, s. 66-75.
3. Nazwy miejscowe będące świadectwem tradycji górnictwa solnego w Polsce, [w:] Dialog z tradycją. T. 3, Język – komunikacja – kultura, red. R. Dźwigoł, I. Steczko, Kraków 2015, s. 293-304.
4. Polskie nazwiska motywowane leksyką z zakresu górnictwa solnego, ,,Onomastica” LX, 2016, s. 163-174.
5. Nazwy ulic i placów Bochni i Wieliczki odzwierciedleniem tradycji górnictwa solnego w Małopolsce, ,,Małopolska. Regiony, Regionalizmy, Małe ojczyzny” XVIII, 2016, s. 23-31.
6. O imieniu Tadeusz i nazwisku Budrewicz – uwagi jubileuszowe, [w:] Poetyka losu i historii: profesorowi Tadeuszowi Budrewiczowi w sześćdziesiątą piątą rocznicę urodzin, red. K. Gajda, R. Stachura-Lupa, K. Wądolny-Tatar, Kraków 2017, s. 100-117 (współautor S. Koziara).
7. Nazwy duszpasterstw akademickich działających w Archidiecezji Krakowskiej, ,,Małopolska. Regiony, Regionalizmy, Małe ojczyzny” XIX, 2017, s. 183-192. (współautor: E. Zmuda).
8. O imieniu Krystyna – szkic onomastyczno-teologiczny, ,,Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis”, ,,Studia Linguistica” XII, 2017, s. 130-139 (współautor E. Zmuda).
9. Andrzej w perspektywie (nie tylko) językowej [w:] Przeszłość w języku zamknięta: in memoriam Andrae Bańskowski, red. U. Wójcik, V. Jaros, Częstochowa 2018, s. 273-287 (współautor: E. Zmuda).
10. O imiennictwie miechowian w XXI wieku (między tradycją a współczesnością), [w:] Dialog z Tradycją. T. 1, red. S. Koziara, E. Młynarczyk, B. Skowronek, Kraków 2018, s. 283-289.
11. Elżbieta pod Wawelem: funkcjonowanie imienia w antroponimii i kulturze krakowskiej, ,,Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis. Studia Linguistica”, 2020, z. 15, s. 90-98 (współautor: E. Zmuda).