Tomasz Jelonek

przez | 21 lutego 2022

dr Tomasz Jelonek

Uniwersytet Jagielloński, Katedra Lingwistyki Kulturowej i Socjolingwistyki

tomasz.jelonek (at) uj.edu.pl

http://www.klks.polonistyka.uj.edu.pl/dr-tomasz-jelonek1

Zainteresowania badawcze
onomastyka, język i kultura wsi w ujęciu etno- i socjolingwistycznym, leksykografia gwarowa, kultura języka

Publikacje onomastyczne
Monografie i słowniki

Jelonek T., 2018, Językowo-kulturowy obraz wsi i jej mieszkańców utrwalony w mikrotoponimach, Kraków.
Jelonek T., 2018, Słownik mikrotoponimów gminy Wręczyca Wielka, Kraków.

Artykuły
Jelonek T., 2014, Miejsce i funkcja mikrotoponimów w ludowym obrazie świata (na przykładzie nazw terenowych Truskolas i wsi okolicznych w powiecie kłobuckim), [w:] Badania dialektologiczne: stan, perspektywy, metodologia. Materiały konferencji naukowej „Gwara i tekst” Kraków, 27-28 września 2013 r., red. M. Rak, K. Sikora, Biblioteka „LingVariów”, t. XVII, Kraków, s. 322–330.
Jelonek T., 2016, Nazwy terenowe a kształtowanie wiedzy uczniów o ich „małej ojczyźnie”, [w:] Edukacja polonistyczna jako zobowiązanie. Powszechność i elitarność polonistyki, t. I, red. E. Jaskółowa, D. Krzyżyk, B. Niesporek‑Szamburska, M. Wójcik-Dudek, przy współpracy D. Jagodzińskiej i A. Zok-Smoły, Katowice 2016, s. 545–556.
Jelonek T., 2016, Nazwy terenowe jako czynnik utrwalający gwarę, „Onomastica” LX, s. 263–271.
Jelonek T., 2016, Nieznane historie znanych miejsc. Dzieje „małej ojczyzny” zakrzepłe w nazwach terenowych, [w:] Mała ojczyzna – wielka (nie)pamięć. Historia mówiona jako źródło do badania dziejów społecznych, red. S. Cebula, M. Chorązki, Kraków, s. 31–45.
Jelonek T., 2018, Stare i nowe w mikrotoponimii, „Słowo. Studia językoznawcze” 9/2018, s. 49–57.