Spotkania Onomastyczne: „Badania onomastyki pogranicza polsko-wschodniosłowiańskiego”

przez | 19 stycznia 2021

Katedra Ukrainistyki UW, Katedra Językoznawstwa Słowiańskiego UMCS oraz Katedra Języka Polskiego KUL zapraszają na SPOTKANIA ONOMASTYCZNE „Badania onomastyki pogranicza polsko-wschodniosłowiańskiego”

Czas i miejsce: 15.03.2021 r., godz. 10.00 czasu środkowoeuropejskiego, Platforma Google Meet: https://meet.google.com/opm-mpxd-khf

Termin nadsyłania zgłoszeń: 05.02.2021

„Tematem zainicjowanych spotkań onomastycznych pragniemy uczynić badania proprialnej warstwy języka rozumianego historycznie pogranicza polsko-wschodniosłowiańskiego, tj. studia z zakresu antroponomastyki, toponomastyki i hydronomastyki tzw. pogranicza dalszego, czyli Kresów południowo-wschodnich i Kresów północno-wschodnich, obejmujących wschodnie rubieże dawnej Rzeczypospolitej, a obecnie regiony Ukrainy, Białorusi i Litwy, oraz tzw. pogranicza bliższego, obejmującego wschodnie tereny dzisiejszej Polski”.

Organizatorzy przewidują również prezentację najnowszych monografii związanych z tematyką spotkań.

W IMIENIU ORGANIZATORÓW ZACHĘCAMY DO UDZIAŁU