Nominarium (27.10.2022) Artur Gałkowski, „Markery włoskości”. Nawiązania do języka i kultury włoskiej w strukturze markonimów rejestrowanych w Polsce

By | 5 October 2022

27 października 2022, godz. 13:00

dr hab. prof. UŁ Artur Gałkowski

„Markery włoskości”. Nawiązania do języka i kultury włoskiej w strukturze markonimów rejestrowanych w Polsce

Abstrakt: Markonimia (chrematonimia marketingowa) tworzona na użytek komunikacji businessowej w Polsce wykazuje znaczące wpływy egzogenne, wśród których wyróżniają się odniesienia do języka włoskiego, tym samym kultury implikowanej tego rodzaju nawiązaniami. Widoczne są one na poziomie struktur o charakterze morfologicznym (w tym transonimicznym) służących do tworzenia markonimów w postaci neologicznej (najczęściej hybrydalnej). Dostrzegane w procesie nazwotwórczym elementy nagłosowe lub wygłosowe, w systemie włoszczyzny stanowią rdzenie bądź afiksy różnych kategorii gramatycznych, głównie rzeczowników i przymiotników. Najbardziej charakterystyczne cząstki pochodzenia włoskiego w markonimii polskiej (a jednocześnie międzynarodowej), to morfemy z podwojonymi spółgłoskami, w tym np. sufiksy z geminatami typu -ella, -etta, -issimo itp., ale także inne o charakterze leksykalnym i onimicznym, gwarantujące jako specyficzne „markery włoskości” osiągnięcie tzw. efektu Italian sounding, tj. włączenie do obiegu komunikacyjnego form italianizujących lub wręcz pseudoitalianizmów. Przegląd tego rodzaju neoformacji (grafo- i fonosymbolicznych) zostanie przedstawiony w świetle kryteriów atrakcyjności, która motywuje wprowadzenie neologizmów italianizujących do zasobów markonimii.

Osoby zainteresowane udziałem w spotkaniu prosimy o wiadomość na adres:

nominarium.poltowonom@gmail.com
Link do spotkania na platformie Zoom wyślemy w wiadomości zwrotnej ok. 2 dni przed terminem Nominarium.