Nominarium (30.06.2022) Ewa Wolnicz-Pawłowska, Urzędowe ustalanie nazw geograficznych w perspektywie globalnej i lokalnej

By | 21 June 2022

30 czerwca 2022, g. 13:00

prof. dr hab. Ewa Wolnicz-Pawłowska

Urzędowe ustalanie nazw geograficznych w perspektywie globalnej i lokalnej

Abstrakt: Stosowanie ujednoliconego nazewnictwa geograficznego daje każdemu krajowi wymierne korzyści społeczne i gospodarcze. Międzynarodowa współpraca w tym zakresie jest promowana i wspierana przez ONZ, a koordynacją działań zajmuje się jej agenda – UNGEGN.
W referacie nakreślono historię samej idei ujednolicania nazewnictwa geograficznego na świecie i polskie zaangażowanie w prace standaryzacyjne. Autorka dzieli się swoimi doświadczeniami i wspomina ludzi szczególnie zasłużonych dla standaryzacji nazw geograficznych w Polsce.

Link do spotkania na platformie ZOOM (drzwi do wirtualnego pokoju zaczniemy otwierać o g. 12:50): https://us02web.zoom.us/j/86445766996?pwd=YmIyOXpqQmxlREpNS3hrTlV2VTdIUT09

Zapraszamy w imieniu organizatorów – Polskiego Towarzystwa Onomastycznego oraz Pracowni Onomastyki Instytutu Języka Polskiego PAN !