Author Archives: Wojciech Włoskowicz

Nominarium (27.10.2022) Artur Gałkowski, „Markery włoskości”. Nawiązania do języka i kultury włoskiej w strukturze markonimów rejestrowanych w Polsce

27 października 2022, godz. 13:00 dr hab. prof. UŁ Artur Gałkowski „Markery włoskości”. Nawiązania do języka i kultury włoskiej w strukturze markonimów rejestrowanych w Polsce Abstrakt: Markonimia (chrematonimia marketingowa) tworzona na użytek komunikacji businessowej w Polsce wykazuje znaczące wpływy egzogenne, wśród których wyróżniają się odniesienia do języka włoskiego, tym samym kultury implikowanej tego rodzaju nawiązaniami.… Read More »

Nominarium (30.06.2022) Ewa Wolnicz-Pawłowska, Urzędowe ustalanie nazw geograficznych w perspektywie globalnej i lokalnej

30 czerwca 2022, g. 13:00 prof. dr hab. Ewa Wolnicz-Pawłowska Urzędowe ustalanie nazw geograficznych w perspektywie globalnej i lokalnej Abstrakt: Stosowanie ujednoliconego nazewnictwa geograficznego daje każdemu krajowi wymierne korzyści społeczne i gospodarcze. Międzynarodowa współpraca w tym zakresie jest promowana i wspierana przez ONZ, a koordynacją działań zajmuje się jej agenda – UNGEGN.W referacie nakreślono historię… Read More »

Nominarium (26 May 2022) I. M. Nick, Hunting Sarah and Israel: The Role Played by Onomastic Name Policies in Engineering the Shoah

26th May 2022, 6 PM (CEST, Warsaw time) Professor I. M. Nick (Germanic Society for Forensic Linguistics) Hunting Sarah and Israel: The Role Played by Onomastic Name Policies in Engineering the Shoah Abstract: Before the National Socialist (NS) murderous regime issued the edict requiring all persons of Jewish descent to wear the infamous Yellow Star,… Read More »

Nominarium (21.04.2022) Łukasz Karpecki, Mikrotoponimia pogranicza kulturowego w procesie przemian społeczno-politycznych na przykładzie dawnej gminy Nowosiółki Dydyńskie

21 kwietnia 2022, g. 13:00 mgr Łukasz Karpecki Mikrotoponimia pogranicza kulturowego w procesie przemian społeczno-politycznych na przykładzie dawnej gminy Nowosiółki Dydyńskie Abstrakt: Mikrotoponimia jest rodzajem pomostu między językoznawstwem a geografią. Nieodzownie wiąże się z przestrzenią, miejscem, człowiekiem i językiem. Obecnie, w wyniku zwrotu kulturowego, w efekcie którego wyodrębniły się takie subdyscypliny jak onomastyka kulturowa i… Read More »

Nominarium (24.02.2022) Paweł Weszpiński, Imieniny miasta. Opowieść o pracach, rozterkach i przygodach Zespołu Nazewnictwa Miejskiego m.st. Warszawy

24 lutego 2022, godz. 13:00 dr Paweł Weszpiński Imieniny miasta. Opowieść o pracach, rozterkach i przygodach Zespołu Nazewnictwa Miejskiego m.st. Warszawy Od 32 lat nazywanie elementów przestrzeni Warszawy związane jest działalnością Zespołu Nazewnictwa Miejskiego. Doświadczenia prac Zespołu stały się kanwą do opowieści przygotowanej na Nominarium. A są to doświadczenia ze wszech miar różnorodne. Można w… Read More »

Nominarium (16.12.2021) / Katalin Reszegi: Cognitive approach in onomastics

16 December 2021 r., 1:00 PM CET (Warsaw time) Katalin Reszegi, University of Debrecen, Department of Hungarian Linguistics Cognitive approach in onomastics The cognitive approach and the frameworks of cognitive linguistics appeared practically in the 2000s in onomastic studies. Contrary to the short period of time, cognitive onomastics achieved remarkable results, that demonstrate that the… Read More »

Nominarium (25.11.2021) / Małgorzata Fabiszak, Anna Weronika Brzezińska: Sprawczość w przestrzeni symbolicznej miast. Społeczny kontekst zmiany nazw ulic a kształtowanie krajobrazu językowego

25.11.2021, 10:00 AM (CEST) dr hab. Prof. UAM Małgorzata Fabiszak, Wydział Anglistykidr hab. Prof. UAM Anna Weronika Brzezińska, Instytut Antropologii i EtnologiiUniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu Sprawczość w przestrzeni symbolicznej miast. Społeczny kontekst zmiany nazw ulic a kształtowanie krajobrazu językowego Nazewnictwo ulic często traktowane jest jako odzwierciedlenie dominującego porządku ideologicznego. Por. m. in. Azaryahu… Read More »