Polecane strony

Czasopismo Onomasticahttps://onomastica.ijp.pan.pl/

Bibliografia onomastykihttps://onomastyka.ijp.pan.pl/

Komisja Onomastyczna Komitetu Językoznawstwa PANhttp://www.komjezyk.pan.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=119&Itemid=172

Komisja Standaryzacji Nazw Geograficznych poza Granicami Rzeczypospolitej Polskiej (KSNG)http://ksng.gugik.gov.pl

Komisja Nazw Miejscowości i Obiektów Fizjograficznychhttp://knmiof.mswia.gov.pl/

Elektroniczny słownik hydronimów Polski (ESHP)http://eshp.ijp.pan.pl/

Internetowy słownik nazwisk w Polsce (ISNP)https://nazwiska.ijp.pan.pl

Komisja Onomastyki Słowiańskiej przy Międzynarodowym Komitecie Slawistówhttps://onomastyka.uni.lodz.pl/mkos-co-mks/organizacja

International Council of Onomastic Sciences (ICOS)https://icosweb.net/drupal/

Terminologia onomastyczna (zestawienia wielojęzyczne) ICOShttps://icosweb.net/publications/onomastic-terminology/

American Name Societyhttp://www.americannamesociety.org

Deutsche Gesellschaft für Namenforschunghttps://www.gfn.name

Austriacka sieć onomastycznahttp://onomastik.at

Niemiecki portal o badaniach onomastycznychhttps://www.namenforschung.net/